สระว่ายน้ำลูกตากสิน ยินดีต้อนรับ
น.ท.อมร ควรหาเวช
ผบ.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.
 
 

น.ท.ชัยรัตน์ คำภิรมย์
ประธานกรรมการ
 
 

ร.อ.กฤษฎา ชูตระกูล
ประธานอนุกรรมการ
 
 
อนุกรรมการและครูผู้ฝึกสอน
๑. พ.จ.อ.นนทะกานต์ บุษบา (ครูเบิ้ม)
๒. จ.อ.บุญถม นวลไธสง (ครูถม)
๓. จ.อ.วัชรพงษ์ อินใจ (ครูดง)
๔. จ.อ.มาณพ โถแก้ว (ครูโจ้)
ผู้ช่วยครูผู้ฝึกสอน
๑. พลทหาร ศิริชัย นาคสกุล
๒. พลทหาร ชนินทร คณาจันทร์
 
๓. พลทหาร นัฐพล กันเกลี้ยง
 
            วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง  
 

          เพื่อส่งเสริมและการกีฬาให้แก่บุตรข้าราชการบุคคลทั่วไป พัน.ร.๒ ฯ โดย น.ท.ไชยวัฒน์ ม่วงน้อย อดีตผู้บังคับกองพัน ฯ ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ จึงได้ มีความคิดริเริ่มจัดสร้างสระว่ายน้ำให้แก่ข้าราชการและบุตรหลาน รวมถึงบุคคลภายนอก จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน และการอนุเคราะห์ จากบริษัท ห้างร้าน ต่าง ๆ โดยเริ่มทำการก่อสร้างในปี ๒๕๓๙ และเสร็จสิ้นในปี ๒๕๔๐
        ทำพิธีเปิดการใช้สระ ในวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมี พล.ร.ท.เชษฐ โกมลฐิติ เป็นประธานในการเปิดสระฯ และใช้ชื่อว่า  "สระว่ายน้ำลูกตากสิน"

 
 
เปิดใช้บริการตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ - ๒๐๐๐ ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ช่วงปิดเทอมปิดสระทำความสะอาดทุกวันอาทิตย์
 
  เปิดสอนว่ายน้ำ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา  ๑๗๐๐ - ๑๘๓๐
                      ช่วงปิดเทอม เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๐๐ และ ๑๓๐๐ - ๑๔๕๐   ปิดสระทำความสะอาดทุกวันอาทิตย์
 
สมัครเรียนได้ที่ สระว่ายน้ำลูกตากสิน หรือ ทางโทรศัพท์
ภายในกองทัพเรือ ๓๗๘๙๒  โทรศัพท์องค์การ ๐๓๙ - ๓๒๕๔๖๗
 
 
การพัฒนาและปรับปรุงสระว่ายน้ำในปี งป.๕๕
   
      ในปี งป.๕๕ ที่ผ่านมา น.ท.ธงฉาน บุญระเทพ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ ฯ ได้มีแนวความคิดที่จะพัฒนาสระว่ายน้ำค่ายตากสินให้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งในด้านสถานที่ และการให้บริการ ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา จึงอนุมัติให้ดำเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้
 
 

ปรับปรุงป้ายชื่อสระ

จัดทำป้ายคณะกรรมการบริหารสระ ฯ
 
 

ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Wireless) ให้บริากรแก่ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาว่ายน้ำ

ติดตั้งพัดลมเพดาน
 
 

จัดทำชั้นวางหนังสือสำหรับผู้ปกครองอ่านระหว่างรอ
 
 
ปรับปรุงสระเด็ก
 
ก่อน
 

 
หลัง
 
 
 
 
ปรับปรุงหลังคา ซ่อมที่อาบน้ำก่อนลงสระ และทาสีใหม่
 
 
 
ติดผ้าม่านให้ดูสวยงาม
 
 
 
เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ที่แตกหักและรั่วซึม
 
 

มีบริการกาแฟสดในราคาเป็นกันเอง
 
การพัฒนาและปรับปรุงสระว่ายน้ำเพิ่มเติม
 
ปรับเปลี่ยนปั๊ม, ระบบเครื่องกรอง
จากเดิมเป็นเครื่องกรองผ้า จำนวน ๒ ตัว ซึ่งติดตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เปลี่ยนเป็น เครื่องกรองทราย จำนวน ๓ ตัว
 
ก่อนเปลี่ยน
หลังเปลี่ยน
 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เปลี่ยนติดตั้งระบบแผงวงจรไฟฟ้าใหม่
 
ก่อนเปลี่ยน
หลังเปลี่ยน
ปรับปรุงโครงสร้างหลังคา
ขัดสนิมโครงเหล็ก ทาสีใหม่และท่าสีกระเบื้องใหม่
 
 
ติดตั้งหลอดประหยัดไฟเพิ่ม ให้ครอบคลุมทั้งสระ
 
ปรับปรุงห้องน้ำและห้องแต่งตัว
โดยขัดพื้น ยาแนว และทาสีใหม่
 
ปรับปรุงพื้นชานสระว่ายน้ำ
วางระบบน้ำใหม่ทั้งหมด
 
 
ปรับปรุงพื้นสระว่ายน้ำ
ซ่อมกระเบื้องพื้นสระใหม่
 
 
สภาพสระ ก่อนทำ และ หลังทำ
 
     
 
สำหรับกิจกรรมสระว่ายน้ำ และ ผลงานของนักกีฬาชมรมของเราจะ UPDATE ให้ทราบกันต่อไป